top of page

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

"Ster na programowanie"

​Autorzy innowacji:

Katarzyna Łapińska, Izabela Głowacka,

Aleksandra Hulbój-Truszczyńska, Katarzyna Szczygieł

Adresaci innowacji: uczniowie klas I - III

 

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

edukacja wczesnoszkolna (w ramach zajęć rozwijających

kreatywność oraz edukacji informatycznej)

Nauczyciele przewidziani do udziału w innowacji: Katarzyna Łapińska, Sylwia Owczorz,

Ewa Kliś, Izabela Głowacka, Aleksandra Hulbój-Truszczynska

Innowacja „Ster na programowanie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz 2021/2022.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie
i eksperymentowanie.

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. 

Opis innowacji

Cele innowacji:

 • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności. 

 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.

 • Stopniowe  i  odpowiedzialne  wprowadzanie  dzieci  w  cyfrowy  świat,  świadome,  czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.

 • Przygotowanie do programowania blokowego.

 

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

 • narzędzia do kodowania (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne i inne),

 • roboty edukacyjne – ozoboty evo, Photon,

 • mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu (platforma ozoblockly.pl, aplikacja wirtualna mata do kodowania),

 • platformy do zdalnego nauczania,

 • puzzle AR i drewniane,

 • tablica multimedialna.

Bloki tematyczne:

Wrzesień:

 • Miło cię widzieć - wracamy do szkoły

 • Ja, ty, my - tworzymy zakodowany klasowy kodeks

 • Kolorowe, piękne, pachnące - jesienne owoce i warzywa

 • Moja miejscowość - ćwiczymy kierunki

Październik:

 • Jesień w parku - zadania dla mistrza łamigłówek

 • Jesień w lesie - poznajemy grzyby, tworzymy grę planszową

 • My się zimy nie boimy - tworzymy algorytm jesiennych przetworów

 • Dbamy o nasze zdrowie

Listopad:

 • Kap, kap, kap...rytmy wstępem do pętli

 • Polska - moja Ojczyzna...zakodowane symbole narodowe

 • Dawno...dawno...dawno temu...

 • Ubrania na zimowe dni - kategoryzowanie obiektów

Grudzień:

 • Przybądź Święty Mikołaju - droga czy kod?

 • Zabawy bez zabawek - jestem projektantem

 • Zakodowane święta

 • Coś się kończy, coś się zaczyna - planujemy

Styczeń:

 • Styczeń, luty, marzec...poznajemy miesiące, szukamy pętli w przyrodzie

 • Biało dookoła

 • Kochana Babciu, kochany Dziadku - zakodowana uroczystość

 • Bezpieczni zimą - tworzymy kod bezpiecznych zimowych zabaw

 

Tematy scenariuszy zajęć w ścieżce „Kompetencje społeczne”

 • Oto ja, oto ty

 • Moja rodzina, moi bliscy

 • Świat dookoła mnie

 • Radość, smutek, strach - moje uczucia

 • Widzę, czuję, pomagam

 • Inaczej nie znaczy gorzej - różne rozwiązania, różne możliwości

 • Razem możemy więcej - współpraca

 • Daleko, a jednak razem

 • Gramy, choć nie zawsze wygrywamy

 • Myślę i sprawdzam - krytyczne myślenie

bottom of page