top of page

PROJEKTY

"Dziecko z Pasją"

"Dziecko z Pasją" to projekt organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci, który pomaga uczynić szkołę miejscem, w którym dzieci uczą się z pasją.   

W ramach projektu:

- dyrektorzy szkół pod okiem doświadczonego mentora przyglądają się sytuacji w swoich szkołach i szukają obszarów, które chcą wzmocnić; ponadto w trakcie sesji dyrektorskich dowiadują się, jak być lepszym przywódcą, budować współpracę z zespołem i sprawnie zarządzać placówką; spotkania te są okazją do poznania innych uczestników projektu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;

- rada pedagogiczna uczestniczy w szkoleniu na temat "Metody Pytań i Doświadczeń"; 

- szkoła organizuje "Święto Nauki" – to wydarzenie, które ma na celu promowanie aktywnych metod nauczania i rozwijanie pasji do nauki wśród uczniów;

 - wybrani nauczyciele uczestniczą w serii 7 webinarów pt. “Nauczyciel przyszłości” i razem ze swoimi klasami realizują dowolny projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci w Klasie.

bottom of page