top of page

PROJEKTY

"Sprawiedliwi z Markowej"

30 października br.  odbyła się lekcja otwarta historii  w klasie  6c  na  temat  Sprawiedliwych z Markowej. Tym samym szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego zorganizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej.

 

Zadanie w konkursie ogólnopolskim polegało na przygotowaniu przez nauczyciela scenariusza lekcji trwającej 45 minut. Na jego podstawie należało przeprowadzić lekcję poświęconą rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów w związku z ich beatyfikacją.

 

Za ukrywanie Żydów Ulmowie wraz z dziećmi zapłacili najwyższą cenę. Ponosząc męczeńską śmierć stali się symbolem wszystkich Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Za swoją postawę zostali nagrodzeni medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym  zgodnie  z  zasadą:   „Kto  ratuje  jedno  życie,  to  jakby cały świat ratował” (z Talmudu).

 

Kierując się wytycznymi organizatorów podczas lekcji poruszono także kwestie dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas okupacji hitlerowskiej, zjawiska pomocy udzielanej Żydom przez  Polaków  oraz  śladów  bytności  Żydów  w  Żorach.   Warto  podkreślić,   że  jeśli  chodzi o narodowość, to właśnie Polacy otrzymali najwięcej, bo aż ponad 7000, medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

 

Uczniowie  mieli  okazję  zobaczyć  archiwalne  zdjęcia  wielu  obiektów  należących do Żydów w przeszłości, jak również dowiedzieć się, które z nich przetrwały do dnia dzisiejszego. Pracowali  w grupach, metodami aktywnymi, w szybkim tempie,  w związku z bardzo obszerną i złożoną tematyką.

 

W lekcji wzięła udział pani dyrektor Anna Gawełczyk-Kretek, pani wicedyrektor Aleksandra Hulbój-Truszczyńska, pani Gabriela Jonas, a poprowadziła ją pani Ewa Socha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Projekt edukacyjny „Sprawiedliwi z Markowej” został  doceniony przez Wojewódzką Komisję    Konkursową,    w    skład    której    weszli    przedstawiciele    kuratorium    oświaty

i przedstawiciel oddziału IPN.

Scenariusz, według  którego została przeprowadzona lekcja otwarta pod tym samym tytułem, znalazł się w gronie trzech najwyżej ocenionych projektów edukacyjnych na etapie wojewódzkim. 

Tym samym został zakwalifikowany do etapu centralnego – ogólnokrajowego.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Spieszymy z kolejną dobrą wiadomością. Choć powiedzieć dobrą, to nie powiedzieć właściwie nic!

 

 

Z nieskrywaną dumą ogłaszamy, że Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” ogłosiła laureatów konkursu dla nauczycieli organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Nasza nauczycielka historii, pani Ewa Socha, zajęła 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie  za  przygotowanie  scenariusza  45-minutowej  lekcji  poświęconej rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskim w czasie II wojny światowej.

 

Pani Ewie serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu!

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Narodowy Dzień Pamięci Polaków

ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

 

24 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Jest on dedykowany tym wszystkim, którzy nieśli pomoc Żydom, mimo realnego zagrożenia karą śmierci. Przykładów bohaterskich i ofiarnych postaw jest wiele, jednak symbolem wszystkich Polaków ratujących Żydów stała się rodzina Ulmów ze wsi Markowa koło Łańcuta.  24 marca 1944 roku  Wiktoria i Józef Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci,  w  tym  jedno  nienarodzone,   zostali  zamordowani  za  ukrywanie  Żydów  z  rodziny Goldmanów, Didnerów i Grünfeldów. Wraz z nimi zginęło także ośmioro ukrywających się Żydów.

 

Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał Wiktorii i Józefowi Ulmom tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Uhonorowano ich także poprzez wybudowanie Muzeum  Polaków  Ratujących  Żydów  podczas  II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 

 

10 września 2023 roku Ulmowie zostali ogłoszeni błogosławionymi Kościoła katolickiego, a ich relikwie złożono w miejscowym kościele pw. św. Doroty.

Grafika przedstawiająca rodzinę Ulmów i napis: "Sprawiedliwi z Markowej" - wyniki konkursu
bottom of page