top of page

REKRUTACJA

do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

na r.szk. 2023/2024

Harmonogram rekrutacji

 

W dniu 31.01.2023 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024,  w tym terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

Terminy  postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na r.szk. 2023/2024

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Witryna do rekrutacji "Vulcan"

 

Rekrutacja   elektroniczna   odbywa   się   za   pośrednictwem   witryny   „Vulcan”  pod  adresem: 

https://slaskie.edu.com.pl

Na witrynie zostanie opublikowania oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, umożliwiają-ca zapoznanie się z katalogiem szkół i oddziałów. Witryna uruchomiona zostanie 15 maja br.

W tej chwili pod w/w adresem dostępny jest film instruktażowy na temat procesu rejestracji wniosków wraz z omówieniem wszystkich czynności z tym związanych. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

bottom of page