top of page

PRAWA DZIECKA

Ważne telefony

Jeśli potrzebujesz pomocy, jeśli doświadczasz przemocy, jeśli masz problemy w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych, jeśli nie radzisz sobie z emocjami związanymi z okresem dorastania – możesz dzwonić pod numery zamieszczone poniżej.

linia dzieciom - tel. 800 080 222

LINIA DZIECIOM

Jeśli chcesz porozmawiać o swoich problemach związanych z: dojrzewaniem, nieporozumieniami czy konfliktami z kolegami, nieszczęśliwą miłością, przemocą w szkole lub w domu, kłótniami z rodzicami, myślami samobójczymi, nadwagą i odżywianiem - pod tym numerem  znajdziesz  pomoc  psychologów,  pedagogów i prawników.

Infolinia przeznaczona jest także dla rodziców, opiekunów lub nauczycieli, którzy chcieliby się dowiedzieć jak pomóc dziecku.

 

Infolinia:

- całodobowa

- bezpłatna

- dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

DZiecęcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

to z jednej strony telefon zaufania, z drugiej - pełni on rolę telefonu interwencyjnego.

Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

 

Infolinia:

- bezpłatna

- dla dzieci i młodzieży 

- całodobowa

CZAT INTERNETOWY na stronie: brpd.gov.pl

prowadzony przez psychologów, dedykowany młodym ludziom, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

FUNDACJI Dajemy Dzieciom Siłę

Nie ma problemów małych i dużych. Każda sprawa, która wywołuje u Ciebie smutek, stres albo zdziwienie jest warta tego, by o niej porozmawiać. Nieszczęśliwe  zakochanie?     Problemy  w  szkole?    Pytania  związane  z dojrzewaniem? Tak, o też tematy o których można się do nas zwracać!

 

Infolinia:

- bezpłatna

- dla dzieci i młodzieży

- czynna codziennie, w godz.od 12.00 do 2.00 (w nocy)

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100

TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

FUNDACJI Dajemy Dzieciom Siłę

To pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z TI, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

 

Infolinia:

- bezpłatna

- dla rodziców i nauczycieli

- czynna od poniedziałku do piątku, w godz. od 12.00 do 15.00

Nibieska Linia: 800 12 00 02

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

dla OFIAR PRZEMOCY w RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

Tu znajdziesz pomoc, jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem. Możesz liczyć na wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie  (w  tym  na temat przepisów prawa i procedur) oraz o lokalnych placówkach pomocowych.

 

Infolinia:

​- bezpłatna

- dla dzieci i dorosłych

- czynna całą dobę

Telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka: 116 000

TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO

DZIECKA I NASTOLATKA

Pomoc skierowana do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko. Na numer mogą  także dzwonić  nastolatki, które uciekły z domu oraz wszystkie inne osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu dziecka lub nastolatka.

 

Infolinia:

​- bezpłatna

- dla dzieci i dorosłych

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00; w sobotę i niedzielę w godz. 9.00-13.00

800 120 226 - POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

do spraw PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Pod  tym  numerem  telefonu  można  uzyskać  wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty".

 

Infolinia:

- bezpłatna

- dla dzieci i dorosłych

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30

Policyjny telefon zaufania: 800 120 226
Ośrodek interwencji kryzysowej w Żorach: 32 435 78 40

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Żorach,

ul. Boryńska 13

Ośrodek oferuje: pomoc psychologiczną, socjalną, prawną, pomoc w postaci grup wsparcia, hostelu, żywienia. Problemy w jakich udzielana jest pomoc to m.in.: konflikty rodzinne, samobójstwa, przemoc domowa, agresja,  wykorzystywanie seksualne dzieci, wypadki.

Ośrodek czynny całą dobę.

Ośrodek wczesnej interwencji w Żorach: 32 434 52 36, 48 572 828 065

​OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI w Żorach

Ośrodek zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym lub już zaburzonym rozwojem psychoruchowym Do placówki kierowane są dzieci w wieku od urodzenia do 7. roku życia.

bottom of page