top of page

PROJEKTY

"Zabawa sztuką"

Ogólnopolskim Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką" ma na celu m.in.:

 

-wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów, budowanie więzi w grupie, rozwijanie wiary we własne możliwości,

-rozwój kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych,

-doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie kompetencji cyfrowych

-wprowadzenie dzieci w świat sztuki, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,

-rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,

-zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,

-doskonalenie  umiejętności  swobodnej  wypowiedzi,   w  tym  wyrażania  odczuć  związanych

z odbiorem sztuki,

-rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki.

 

Więcej informacji o projekcie: "Zabawa sztuką"

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

bottom of page