top of page
Statut Szkoły     1.1MB

Program Wychowawczo - Profilaktyczny     0.99MB


Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz kształcenia specjalnego
          0.6MB


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole      0.95MB
 
Procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 >>> Procedury COVID-19

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Deklaracja dostępności    0.15MB

Raport o stanie zapewniania dostępności - stan na dzień 01.01.2021    0.67B

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Klauzula informacyjna RODO     0.22MB 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania wizerunku    0.37MB 

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies    0.19MB 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Statut UKS Salmo Żory     0.14MB

Regulamin UKS Salmo Żory     0.07MB

Regulamin klas sportowych i MS o profilu pływanie w SP4 Żory    0.06MB 
bottom of page