top of page

mLEGITYMACJA

Czym jest mLegitymacja?

 

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja                w smartfonie.

Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły,          a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat. To w pełni bezpłatne, bezpieczne i nowoczesne narzędzie.

 

Procedura wydawania mlegitymacji

1. Podstawą do wydawania mlegitymacji jest :

  • legitymacja w wersji papierowej,

  • zdjęcie (format JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB) wysłane poprzez dziennik elektroniczny lub email do wskazanej we wniosku osoby,

  • wypełniony wniosek o mLegitymację – dostępny w załączniku.

2. Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym

     Android w wersji co najmniej 6.0

3. Po wprowadzeniu danych do systemu osoba składająca wniosek otrzymuje kod aktywacyjny

     (QR) wysłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Co dalej?

Po otrzymaniu kodu QR:

  • należy pobrać na telefon aplikację mObywatel, wybrać PLUS i Legitymacja Szkolna

  • zapoznać się z regulaminem i zaakceptować regulamin mLegitymacji.

  • zeskanować kod QR

  • pobrać dane osobowe ucznia z systemu.

Regulamin mLegitymacji w SP4_doc    0.15MB

Wniosek o wydanie mLegitymacji_doc    0.01MB

Zdjęcie do mLegitymacji_pdf    0.03M

Infografika z instrukcją wykonania zdjęcia do mLegitymacji
bottom of page