top of page

PROJEKTY

Kompas Kreatywności

kompas_logo.jpg

Celem projektu jest dostarczenie nauczycielom i nauczycielkom narzędzi do rozwijania kreatywności swoich podopiecznych. Program bazuje na autorskim treningu Doroty Jankowskiej i Aleksandry GajdyKompas Kreatywności”. Trening ten jest opartą na dowodach naukowych metodą rozwijania kreatywności wśród dzieci. Poza rozwojem twórczego myślenia, wspiera także wrażliwość kulturową dzieci i dostarcza wiedzy na temat różnych kultur. Trening ma także na celu wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej uczniów i uczennic.

W  projekcie  bierze  udział  tylko  2000  uczniów  i  100  nauczycieli  z  całej  Polski,  w  tym troje

nauczycieli z naszej szkoły: pani Marta Gawełczyk,  pani Sylwia Owczorz  oraz  pan Tomasz Szulik.   

W styczniu 2023 r. w Warszawie nauczyciele wzięli udział w szkoleniu z zakresu psychopeda-gogiki twórczości, z którego wrócili do nas z nowymi pomysłami i umiejętnościami.

W marcu 2023 r. zaczęli realizować zajęcia, których w sumie w całym roku będzie aż 30.

Twórcami  programu   "Kompas   Kreatywności"  są  pracownicy  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

i  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  w  Warszawie.  Realizowany jest

w ramach projektu "Kreatywna Polska" pod kierownictwem dra hab. Piotra Sorokowskiego, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Finansowany przez MEiN w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

bottom of page