top of page

PROJEKTY

"Godzina dla MŁODYCH GŁÓW"
program profilaktyczny

W  trosce  o  zdrowie naszych uczniów,  szkoła  przystąpiła  do  projektu pn. "Godzina dla MŁODYCH GŁÓW", który realizowany jest pod kierunkiem Fundacji Martyny Wojciechowskiej - UNAWEZA.

 

Najpierw uczestniczyliśmy w badaniu stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach programu "Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym". Ankiety uzupełniło ponad 180.000 uczniów z całego kraju.

Czego się dowiedzieliśmy?

 • co dziesiąty uczeń w Polsce deklaruje, że podjął próbę samobójczą, blisko 40% o tym myśli

 • dzieciaki czują się osamotnione i bezwartościowe

 • co drugi uczeń w Polsce wieku 10-19 lat ma skrajnie niską samoocenę i fatalne zdanie

       o sobie

 • ponad 80% młodych ludzi w kłopotliwej sytuacji nie potrafi znaleźć rozwiązania i nie radzi sobie ze stresem dnia codziennego.

Konsekwencją badania i pozyskania wiedzy o stanie zdrowia psychicznego młodych ludzi było powstanie programu profilaktycznego "Godzina dla MŁODYCH GŁÓW".

Celem ogólnym programu jest

 • wzmocnienie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

 • pierwsza pomoc psychologiczna.

Cele szczegółowe to:

 • rozpoznawanie własnych zasobów,

 • nauka radzenia sobie ze stresem,

 • nauka sięgania o pomoc,

 • nauka rozwiązywania konfliktów,

 • nauka asertywności,

 • nauka radzenia sobie z lękiem,

 • nauka pierwszej pomocy psychologicznej,

 • nauka wspierania innych.

W ramach projektu odbędzie się 8 godzin zajęć (po 4 lekcje w semestrze) w czterech grupach wiekowych: klasy I - III, IV - VI, VII - VIII (oraz klasy I - IV w szkołach ponadpodstawowych).

Już w I semestrze r.szk. 2023/2024 odbędą się cztery lekcje:

1. Poczuj. O emocjach

2. Nazwij. O potrzebach

3. Sprawdź, jakie to dla Ciebie jest. O granicach

4. Zakomunikuj. Powiedz komuś

Plakat informujący o projekcie pn.Młode Głowy, w tle twarz młodej dziewczyny popisana długopisem.
Zdjęcie Martyny Wojciechowskiej oraz informacja o celach projektu.
bottom of page