top of page

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Standardy Ochrony Małoletnich to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko  w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

Naczelną  i niepodważalną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach jest działanie dla dobra  dziecka i w jego najlepszym interesie, poprzez wspieranie go w rozwoju i rozpoznawanie jego potrzeb. Niniejszy dokument skierowany jest do pracowników szkoły i rodziców.

Dokument został zredagowany, by zyskać poczucie pewności, że nasza szkoła zawsze będzie podejmowała wszelkie możliwe działania, aby zapobiegać krzywdzeniu dzieci.

Standardy Ochrony Małoletnich - SP4 Żory

Standardy Ochrony Małoletnich - SP4 Żory - wersja dla dzieci (skrót)

Infografika nt. Przemoc ma wiele twarzy
Infografika nt. Jak rozpoznać przemoc wobec dziecka?
Infografika nt. Gdzie szukać pomocy przed krzywdzeniem?
bottom of page