top of page

PROJEKTY

"Innowacyjna Szkoła Google"

Założeniem programu "Innowacyjna Szkoła Google" jest zapewnienie placówkom oświatowym kompleksowych rozwiązań w zakresie:

  • konfiguracji i dostępu do bezpłatnej platformy Google Workspace for Education,

  • kompleksowego przeszkolenia kadry dydaktycznej, zespołu IT oraz kadry zarządzającej        w obszarze wykorzystania nowych technologii w szkole,

  • przygotowania  do certyfikacji Google dla edukatorów,

  • voucherów do egzaminów certyfikacyjnych Google dla nauczycieli,

  • dostępu do najlepszych, certyfikowanych nauczycieli Google w Polsce (GEG Poland) oraz ich wsparcia.

W efekcie udoskonalona zostanie efektywność nauczania i uczenia się z korzyścią dla: uczniów,

kadry nauczycielskiej, kadry zarządzającej placówkami oświatowymi, administratorów IT, rodziców i opiekunów uczniów.

innowac szk Google.jpg
bottom of page