top of page

KONTAKT
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

Dyrektor szkoły:

mgr Anna Gawełczyk-Kretek

Wicedyrektorzy:

mgr Izabela Staniec

mgr Aleksandra Hulbój-Truszczyńska

Adres:

ul. Boryńska 38c

44-240 Żory

​Telefon/fax:   +32 / 434 17 62

                          +48 / 601 758 753

​​

   Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi

i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach

​​

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców i uczniów w poniedziałki od 15.00 do 16.00, w pozostałe dni - po uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt mailowy:

sekretariat szkoły: sekretariat@sp4.zory.pl

dyrektor szkoły:  dyrektor@sp4.zory.pl

wicedyrektorzy: hulboj@sp4.zory.pl / i.staniec@sp4.zory.pl

intendent - Elżbieta Nawara: intendent@sp4.zory.pl

księgowa - Małgorzata Miklaszewska: ksiegowosc@sp4.zory.pl

kierownik gospodarczy - Edyta Staniec: e.staniec@sp4.zory.pl

Międzyszkolna Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - Agnieszka Michalska, Ewa Wiśniewska: mkzp@sp4.zory.pl

bottom of page