top of page

O SZKOLE

GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKCJA:

mgr Anna Gawełczyk-Kretek - dyrektor szkoły

mgr Izabela Staniec - wicedyrektor szkoły

mgr Aleksandra Hulbój-Truszczyńska - wicedyrektor szkoły

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

mgr Sylwia Bugajna-Szymbor

mgr Wioleta Gajda

mgr Izabela Głowacka

mgr Aleksandra Hulbój-Truszczyńska

mgr Ewa Kliś

mgr Katarzyna Łapińska

mgr Mariola Małek

mgr Sylwia Owczorz

mgr Katarzyna Szczygieł

mgr Joanna Tomaszewska

JĘZYK POLSKI:

mgr Zbigniew Krakowiak

mgr Renata Petrykowska-Cisek

mgr Lucyna Rybak-Wojaczek

mgr Edyta Staniec

mgr Aleksandra Tomczak

JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW:

mgr Lucyna Rybak-Wojaczek

mgr Edyta Staniec

mgr Aleksandra Tomczak

HISTORIA:

mgr Joanna Czerwczak

mgr Anna Gaszka

mgr Ewa Socha

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Anna Gaszka

mgr Ewa Socha

 

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Anna Gawełczyk-Kretek

mgr Marta Gawełczyk

mgr Danuta Heesch

mgr Izabela Staniec

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Katarzyna Dobrowolska-Skwara

MATEMATYKA:

mgr Urszula Kołodziejska

mgr Monika Szostak

mgr Jacek Świerkocki

 

PRZYRODA:

mgr Ksymena Frelich-Sygacz

 

BIOLOGIA:

mgr Ksymena Frelich-Sygacz

CHEMIA:

mgr Paweł Gamża

GEOGRAFIA:

mgr Beata Pietrzykowska-Janczak

FIZYKA:

mgr Elżbieta Bartosiewicz

TECHNIKA:

mgr Elżbieta Bartosiewicz

INFORMATYKA:

mgr Elżbieta Bartosiewicz

mgr Janusz Janczak

mgr Ewa Kliś

mgr Sylwia Owczorz

MUZYKA:

mgr Kornelia Zelcer-Maleszewska

mgr Piotr Krówka

PLASTYKA:

mgr Kornelia Zelcer-Maleszewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Natalia Brejza

mgr Zbigniew Krakowiak

mgr Krzysztof Kretek

mgr Hanna Lazar

mgr Edyta Palm

mgr Anna Stefaniak

mgr Tomasz Szulik

mgr Kamil Wójcik

mgr Wojciech Wrożyna

 

RELIGIA:

mgr Gabriela Jonas

mgr Katarzyna Szczygieł

mgr Anna Ucher

ETYKA:

mgr Anna Gaszka

mgr Lucyna Rybak-Wojaczek

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:

mgr Anna Gaszka

DZIEJE ŻOR:

mgr Ewa Socha

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

mgr Piotr Krówka

 

DORADZTWO ZAWODOWE:

mgr Sabina Chyła

 

BIBLIOTEKA:

mgr Marta Trojnar

 

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr Sabina Chyła

 

PEDAGOG SPECJALNY:

mgr Edyta Palm

 

LOGOPEDA:

mgr Edyta Palm

ŚWIETLICA SZKOLNA:

mgr Beata Pietrzykowska-Janczak​ - kierownik świetlicy

mgr Joanna Czerwczak

mgr Mariola Małek

mgr Edyta Staniec

mgr Joanna Tomaszewska

mgr Sylwia Owczorz

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

W szkole powołany jest Inspektor Danych Osobowych - pani Aleksandra Cnota-Mikołajec.

 

Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl  lub iod@eduodo.pl

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Zdjęcie ilustracyjne - tarcza zegara

   0.   7.05  -   7.50

   1.   8.00  -   8.45

   2.   8.50  -   9.35

   3.   9.40  - 10.25

   4. 10.30  - 11.15

   5. 11.30  - 12.15

   6. 12.30  - 13.15

   7. 13.30  - 14.15

   8. 14.20  - 15.05

   9. 15.10  - 15.55

 10. 16.00  - 16.45

TERMINARZ
ROKU SZKOLNEGO
2023/2024

I semestr

    trwa od 4.09.2023 do 28.01.2024

    przerwa świąteczna:  23 - 31.12.2023

    ferie zimowe:          29.01- 11.02.2024

​​​II semestr

    trwa od 12.02.2024 do 21.06.2024

    przerwa świąteczna:  28.03 - 2.04.2024

    wakacje letnie:          22.06 - 31.08.2024

Dzień Otwarty Szkoły:

    23.02.2024 - godz. 16:00-19:00

Dni dodatkowo wolne:

      2.05.2024 za 20.04.2024 (sobota) - Dzień Ziemi

    31.05.2024 za 25.05.2024 (sobota) - Dzień Patrona

Zdjęcie ilustracyjne - kartka z terminarza

pełna informacja  >>> Terminarz szkolny 2023/2024_doc  

ZEBRANIA i KONSULTACJE

8.09.2023

zebranie

17.10.2023

konsultacje

14.11.2023

konsultacje

12.12.2023

konsultacje

23.01.2024

zebranie

/ informowanie o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych /

20.02.2024

konsultacje

19.03.2024

konsultacje

16.04.2024

konsultacje

14.05.2024

zebranie

/ informowanie o przewidywanych ocenach klasyfik. /

17.06.2024

zebranie

/ informowanie o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych /

GODZINY DOSTĘPNOŚCI
dla uczniów

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA:

Edyta Staniec

WICEPRZEWODNICZĄCA:

Iwona Szymczyk-Orłowska

SKARBNIK:

Izabela Bąk

SEKRETARZ:

Daria Masłowska

KOMISJA REWIZYJNA:

Kamila Czabska

Mariusz Jaszczuk
Agnieszka Sokół-Piszczek

bottom of page