top of page

RADA RODZICÓW

r.szk. 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA:

Edyta Staniec

WICEPRZEWODNICZĄCA:

Iwona Szymczyk-Orłowska

SKARBNIK:

Izabela Bąk

SEKRETARZ:

Daria Masłowska

KOMISJA REWIZYJNA:

Kamila Czabska

Mariusz Jaszczuk
Agnieszka Sokół-Piszczek

Kontakt z Radą Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców ustaliła składkę roczną w wysokości 60 zł - składka ta jest dobrowolna. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do SP4 Żory, mogą wpłacać za kolejne dziecko połowę ustalonej kwoty.

 

Rada Rodziców prosi o wpłaty bezpośrednio na konto bankowe:

W tytule przelewu proszę podać następujące informacje:

            - wpłata na Radę Rodziców SP4 Żory

            - imię i nazwisko dziecka

            - klasa

12 8456 0009 2001 0028 2448 0001

bottom of page