top of page

KOMUNIKATY BIEŻĄCE

Zaproszenie do udziału w konkursie filmowym - zmiana terminu!

opublikowano 8.04.2024   

aktualizacja 23.04.2024

Zbliżający się Dzień Ziemi to doskonała okazja, by zaangażować się w działania na rzecz naszej planety, dlatego Gmina Miejska Żory ogłasza konkurs na najlepszy film ekologiczny pod tytułem „Chcemy oddychać czystym powietrzem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i polega na stworzeniu krótkiego filmu, który nie tylko zainspiruje innych do działania na rzecz ochrony środowiska, ale także pokaże, jak ważne jest dbanie o czyste powietrze dla naszej zdrowej przyszłości. Temat pracy konkursowej powinien obrazować działania/rozwiązania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza, w szczególności do zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzącym z tzw. „niskiej emisji".


Praca konkursowa powinna mieć długość od 20 do 180 sekund, a w opisie filmu należy zamieścić treść: „chcemy oddychać czystym powietrzem". Materiał należy umieścić w serwisie YouTube nadając mu status „publiczny". Link do filmu należy przesłać drogą elektroniczną na adres Organizatora: dotacje@um.zory.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową.
Termin nadsyłania filmów przedłużono do 13 maja br.


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: dron rekreacyjny, czytnik ebooków czy słuchawki bezprzewodowe.

 

Zachęcamy do wykorzystania swojej kreatywności i pasji filmowej, by wspólnie uczcić Dzień Ziemi i przyczynić się do promowania ekologicznego stylu życia. Dołączcie do naszej ekologicznej misji! Pokażcie, że małe działania mogą przynieść wielkie zmiany dla naszej planety!


Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.zory.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/ogloszenie-konkursu-ekologicznego-pn-chcemy-oddychac-czystym-powietrzem

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uważaj na groźne bakterie Legionella

opublikowano 6.03.2024

Na prośbę Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępniamy pismo GIS dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działaniach prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

pismo GIS

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Konkurs na logo szkoły

opublikowano 18.02.2024

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

 • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach.

 • Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych,  korespondencyjnych, promocyjnych, wizytówkach, folderach itp.

 • Konkurs trwa do 30.04.2024 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie, rodzice, absolwenci i przyjaciele SP nr 4                w Żorach.

 • Projekty konkursowe mogą być realizowane przez jedną lub dwie osoby.

 • Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

 • Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowej im. Otylii Jędrzejczak w Żorach.

 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 • Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

 • O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 • Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki itp.

 • Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych. Korzystając z programów do grafiki wektorowej.

 • Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

       - być czytelne i łatwe do zapamiętania;

       - być łatwo identyfikowane z naszą szkołą;

       - wzbudzać pozytywne emocje;

       - powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym;

       - nie może zawierać elementów obraźliwych.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 • Prace należy składać do dnia 30.04.2024 r. do pani Ewy Kliś. Prace należy wysłać pocztą elektroniczną na adres sp4klis@gmail.com (temat: Konkurs na logo)

 • Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 • Organizator nie zwraca prac.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły;

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł;

3) czytelność i funkcjonalność projektu;

4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.  

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.

3. Planowana data ogłoszenia wyników do 17.05.2024 r.

4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.

5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

Regulamin konkursu na logo szkoły

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Standardy Ochrony Małoletnich

opublikowano 15.02.2024

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Standardy Ochrony Małoletnich - SP4 Żory

Standardy Ochrony Małoletnich - SP4 Żory - wersja dla dzieci (skrót)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Rekrutacja do SP4 Żory na r.szk. 2024/2025

opublikowano 7.02.2024

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  4  z  Oddziałami  Sportowymi  i  Mistrzostwa  Sportowego  im. Otylii Jędrzejczak w Żorach ogłasza nabór do klasy I ogólnodostępnej.

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ

dzieci siedmioletnich urodzonych w 2017 r.

i dzieci sześcioletnich urodzonych w 2018 r.

Dzieci urodzone w 2017 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci urodzone w 2018 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zgłoszenia prosimy dokonać w terminie od 1 marca do 19 kwietnia br.

Druk zgłoszenia dziecka_doc          0.06MB

Druk zgłoszenia dziecka_pdf          0.4MB

NABÓR DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

W przypadku wolnych miejsc możliwy będzie nabór dzieci spoza obwodu szkoły. Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły w terminie od 1 marca do 19 kwietnia br.

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu_doc           0.06MB

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu_pdf          0.4MB

NABÓR DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Ponadto w   roku   szkolnym  2024/2025  planuje  się  otwarcie:

        - klasy  I  mistrzostwa sportowego o profilu pływanie (dzieci nie muszą umieć pływać),

        - klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu pływanie

        

Osoby  zainteresowane  przyjęciem  dziecka  do  klasy  mistrzostwa  sportowego  proszone  są

o złożenie wniosku w terminie od 1 do 11 marca br.

Wniosek o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego_doc    0.06MB

Wniosek o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego_pdf   0.19MB

Zapisy  w sekretariacie szkoły lub drogą mailową sp4zory@gmail.com  

Wszelkie   informacje   dotyczące   zapisu   dziecka   do   szkoły  podstawowej   można   uzyskać

pod numerem (32) 43 41 762 oraz 601 758 753.

Druki zgłoszenia można pobrać także w sekretariacie szkoły.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

– Uchwała  nr  360/XXIX/17  z  dnia  16 marca 2017 r.  Rady  Miasta  Żory  w  sprawie  ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych

– zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0050.152.2024 z dnia 29.01.2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny  2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru  do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory.

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Zaproszenie na Dzień Otwarty w SP4

opublikowano 25.01.2024

Dyrekcja    i    Grono   Pedagogiczne  Szkoły   Podstawowej   nr  4   z   Oddziałami   Sportowymi  i  Mistrzostwa  Sportowego  im. Otylii Jędrzejczak w Żorach zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na Dzień Otwarty, który odbędzie się w piątek, 23.02.2024 r. w godz. 16:00-19:00 .

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zebrania rodziców

opublikowano 19.01.2024

 

 

Szanowni Państwo,

wychowawcy  klas zapraszają na zebrania, które odbędą się w najbliższy wtorek, 23.01.2024 r. według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

harmonogram zebrań - 23.01.2024_doc  0.04MB

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Organizacja bezpiecznych ferii zimowych

opublikowano 4.01.2024

 

Wszystkim zainteresowanym osobom przekazujemy informację Wojewody Śląskiego na temat organizacji bezpiecznych ferii dla dzieci i młodzieży.

 

Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję ,,BEZPIECZNE FERIE 2024”_ pdf  0.09MB

Kontrole autokarów przewożących dzieci na zimowy wypoczynek_ pdf  0.4MB

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

List Ministra Edukacji

opublikowano 22.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

list Ministra Edukacji

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Zaproszenie na pierwsze zawody speedcubingowe

w naszym mieście - Żory Open 2024

opublikowano 5.12.2023

Na prośbę Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Żory

przekazujemy informację o zawodach speedcubingowych.

Zapraszamy zawodników, którzy posiadają umiejętności

w   układaniu   kostki   Rubika,    do  wzięcia   udziału

w  zawodach  w  speedcubingu,   które   odbędą  się

w dniach  20-21 stycznia 2024 r.  na hali sportowej

w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, mieszczącym się przy

ul. Powstańców 6. Wydarzenie organizowane jest pod

pieczą Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu (PSS)

oraz  World  Cube  Association  (WCA),  a  ich  wyniki

i  rekordy   zostaną   uwzględnione   w   oficjalnych

światowych rankingach.

Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich, niezależnie od wieku i doświadczenia! Mile widziani są także zawodnicy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z oficjalnymi zawodami.

W sobotę, 20 stycznia przed rozpoczęciem rozgrywek odbędzie się szkolenie, podczas którego początkujący zawodnicy zostaną poinstruowani przez prowadzących, którzy zaprezentują typowe błędy oraz wyjaśnią jak należy poprawnie startować i odpowiedzą na wszelkie pytania.

Zawodnicy będą mogli zmierzyć się aż w 10 kategoriach:

 • kostka 2x2x2

 • kostka 3x3x3

 • kostka 4x4x4

 • kostka 5x5x5

 • kostka 6x6x6

 • kostka 3x3x3 jedną ręką

 • Clock

 • Megaminx

 • Skewb

 • Square-1

Szczegółowy harmonogram zawierający godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej: https://www.worldcubeassociation.org/competitions/ZoryOpen2024#competition-schedule. Limit zawodników wynosi 120 osób. Zapisy odbywają się online na stronie: https://www.worldcubeassociation.org/competitions/ZoryOpen2024/register i potrwają do 10 stycznia 2024 r. Chętni muszą opłacić wpisowe na zawody w kwocie 60 zł. Widzowie mogą uczestniczyć w wydarzeniu za darmo. Zawodnicy zajmujący miejsca na podium otrzymają puchary i medale.

Wypełniając   formularz,   zawodnicy   zgadzają   się   na   publikowanie   i   używanie  wizerunku

w mediach społecznościowych przez organizatorów, zawodników, gości i sponsorów turnieju. Dotyczy to zdjęć i nagrań wykonanych podczas trwania turnieju.

Turniej organizowany jest przez Karola Zakrzewskiego - Delegata WCA i Filipa Śliwę przy wsparciu Miasta Żory.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

STARSZE >>>

zawody_rubik_zory_plakat.jpeg
skan listu Ministra Edukacji, po kliknięciu otwiera się jako dokument
Harmonogram zebrań z rodzicami, poniżej grafiki link do dokumentu z harmonogramem
List ministra edukacji - treść listu pod linkiem poniżej
konkurs filmowy.jpg
bottom of page