top of page

PROJEKTY

"BohaterON
w Twojej Szkole 2023"

Celem ogólnopolskiej akcji „BohaterON w Twojej Szkole 2023” jest upowszechnienie wiedzy na temat Powstania Warszawskiego i edukacja patriotyczna. 

W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, a jego koordynatorem jest pani Ewa Socha. 

Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego „BohaterON w Twojej Szkole 2023”. Przystępując do akcji ogólnopolskiej, pod tym samym tytułem, zamieściliśmy informacje na jej temat poprzez wywieszenie materiałów graficznych oraz publikację na stronie internetowej szkoły.   W  projekcie  wzięli  udział  uczniowie  wszystkich  klas (1-7), w sumie 372 osoby.  W klasach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia zostały przeprowadzone przez wychowawców oraz nauczycieli uczących, natomiast w klasach 4-7 przez historyków.

 

Nauczyciele wykorzystali materiały w formie scenariuszy zajęć przygotowanych przez organizatorów kampanii. Uczniowie obejrzeli wybrane opowiadania pt: „Jak zostałem bohaterem” (Elizy Piotrowskiej), „Iskra nadziei” (Magdaleny Górskie), „Uparte serce tego miasta – warszawiacy i ich miasto oczami reporterów”  (Renaty Piątkowskiej)  oraz „Niebajka o powstaniu warszawskim” – przedstawienie kukiełkowe (Pracowni za piecem).

 

Podczas zajęć pracowali metodami aktywnymi: w grupach, z kartami pracy, rozwijali pojęcia związane tematycznie z lekcją na zasadzie skojarzeń, formułowali odpowiedzi typu prawda/ fałsz. Wykorzystane zostały także plakaty do kolorowania, również w czasie zajęć rozwijających kreatywność oraz świetlicowych.

 

Dzięki tym działaniom uczniowie zdobyli informacje na temat akcji „BohaterON”, II wojny światowej, powstania warszawskiego, ojczyzny oraz patriotyzmu, a także na temat tego, jak można wykazać się odwagą i zostać bohaterem w czasach współczesnych. Zajęcia umożliwiły kształtowanie ważnych postaw prospołecznych, takich jak empatia, wrażliwość czy otwartość.

 

Uczniowie byli zainteresowani omawianą tematyką, a sposób przygotowania zajęć okazał się dla nich atrakcyjną formą zdobywania wiedzy i umiejętności.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

FUNDACJA SENSORIA i FUNDACJA POKOLENIA KOLUMBÓW, organizatorzy akcji „BohaterON w Twojej Szkole 2023”  przekazali  nam  podziękowania  za  udział  w projekcie i odesłanie w terminie prawidłowo wypełnionego sprawozdania.

 

 

 

 

Dodatkowo   otrzymaliśmy   także   dwa   egzemplarze   gry

edukacyjnej „Cenzura”, zaktualizowanej o 100 nowych haseł

z zakresu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego.

 

Gra     stanowi     cenną     pomoc     naukową,     pozwalającą

na    podsumowanie    materiału   i   utrwalanie   wiadomości

w oryginalnej formie  poprzez  zabawę  i  zdrową  rywalizację.

Grafika z informacją: Bierzemy udział w akcji BohaterON w Twojej Szkole 2023"
Dyplom dla szkoły potwierdzający udział w projekcie "BohateON w Twojej Szkole 2023"
Dyplom dla pani Ewy Sochy z podziękowaniem za realizację projektu "BohateON w Twojej Szkole 2023"
Okładka gry dydaktycznej pt. "Cenzura"
bottom of page